چهارم ابتدایی
فقط مطالب آموزشی ابتدایی
 

                                                                        بسمه تعالي      پرسش و پاسخ كليه ي درس ها ي اجتماعي( جغرافي ، تاريخ و مدني) پايه ي چهارم ابتدايي              جغـــــرافـــي                                                              درس اول : محيط زندگي ما 1 -  آيا محيط زندگي همه ي انسان ها مثل هم است ؟   خير ، با توجه به شرايط آب و هوايي آن منطقه ، فرق مي كند . 2 –  آيا براي شناخت محيط هاي ديگر مي توانيم به همه جا سفر كنيم ؟  خير ، اين امكان براي همه كس تقريبا وجود ندارد . 3 – پس  به چه وسيله اي محيط زندگي ديگران را بشناسيم ؟  با مطالعه ي جغرافيا مي توانيم ازمحيط زندگي ديگران باخبر شويم .  4 – جغرافيا چه كمكي به ما مي كند ؟ به وسيله ي جغرافيا ما مي توانيم محيط زندگي خود و ديگران را بشناسيم و بدانيم مردم در نقاط مختلف جهان چگونه زندگي مي كنند . 5 – به كمك جغرافيا چه اطلاعاتي از ديگر نقاط جهان به دست مي آوريم ؟ از نحوه ي زندگي  ، آب و هوا ، زبان رسمي ، كار و . . . آن ها با خبر مي شويم .                                             درس دوم : چه وسايلي به يادگيري جغرافيا كمك مي كنند ؟ 1 – چه وسايلي به يادگيري جغرافيا كمك مي كنند ؟  نقشه ، كره ي جغرافيا ، فيلم ، عكس و كتاب 2 -  عكس ، چه كمكي در يادگيري جغرافيا به ما مي كند ؟  عكـس هـا به مـا كمــك مي كننـد تا  با  راه هـا ،  كوه هـا  ، دشت هـا   ،  رود خانه ها ، نوع گياهان و جنگل ها ، مردمان و شيوه ي زندگي آن ها آشنا شويم .   3 -  زميني كه ما در آن زندگي مي كنيم ، به چه شكلي است  ؟ به شكل يك توپ است  كه به آن كره ي زمين مي گويند . 7 – در ايران چند استان وجود دارد ؟  31   استان                                                                                                                         درس سوم : نقشه   1 - نقشه چيست ؟ شكلي است كه زمين يا قسمتي از آن را با اندازه ي كوچك تر به ما نشان مي دهد .         2 - براي فهميدن نقشه به چه چيز هايي بايد توجه كنيم ؟ بايد به راهنماي روي نقشه و علائم روي آن توجه كنيم . 3 – راهنماي نقشه چه كمكي به ما مي كند ؟ هر كدام از علائم مفهوم خاصي دارند كه راهنما آن را براي ما توضيح مي دهد . 4 – آيا ما مي توانيم نقشه اي ساده از يك شهر يا روستا و يا يك منطقه تهيّه كنيم ؟ بـلـه در صـورتي كه از بالا به آن نگـاه كنيــم و در اندازه اي كوچك تر، آن را روي كاغذ  رسم كنيم ، توانسته ايم يك نقشه ي ساده تهيه كنيم .                             درس چهارم : چگونه جهت هاي جغرافيايي را پيدا كنيم ؟   1 -  جهت هاي اصلي چند تاست ؟ نام ببريد .  4 تاست  ، شمال ، جنوب ، شرق و غرب 2 – خورشيد از كدام جهت طلوع مي كند ؟ از جهت شرق 3 – خورشيد در چه جهتي غروب مي كند ؟ در جهت غرب 4 – دستگاهي كه به وسيله ي آن جهت ها را پيدا مي كنيم چه نام دارد ؟  قطب نما . 5 – قطب به كجاي كره يزمين گفته مي شود ؟ به بالاترين و پايين ترين نقطه ي روي زمين قطب گفته مي شود . ( بالاترين نقطه ي روي زمين قطب شمال و پايين ترين نقطه ي روي زمين قطب جنوب نام دارد . ) 6 -  به جز جهت هاي اصلي چه جهت هاي ديگري وجود دارد ؟ جهت هاي فرعي 7 – جهت هاي فرعي را نام ببريد ؟ شمال شرقي  ، شمال غربي  و  جنوب شرقي ، جنوب غربي 8 –  چرا به جهت هاي فرعي نياز داريم ؟ چون همه ي مكان ها به طور دقيق در جهت هاي اصلي قرار نگرفته اند . 9 -  فاصله ي بين جهت هاي اصلي  شمال و شرق را چه مي نامند ؟ شمال شرقي 10 -   فاصله ي بين جهت هاي اصلي  شمال و غرب را چه مي نامند ؟ شمال غربي 11 -  فاصله ي بين جهت هاي اصلي  جنوب و شرق را چه مي نامند ؟ جنوب شرقي 12 -  فاصله ي بين جهت هاي اصلي  جنوب وغرب را چه مي نامند ؟جنوب  غربي 13 -  در نقشه ي جغرافيا   شمال در كجاي نقشه قرار دارد ؟  در بالاي نقشه 14 - در نقشه ي جغرافيا  ، جنوب در كجاي نقشه قرار دارد ؟  در پايين نقشه 15 – چرا به جهت هاي غير از جهت هاي اصلي ، جهت هاي فرعي مي گويند ؟ چون در فاصله ي بين دو جهت اصلي قرار دارند. 16- در نقشه چگونه مي فهميم شرق و غرب كجاست ؟ اگر روبروي نقشه بايستيم  ، دست راست ما سمت شرق و دست چپ ما سمت غرب را نشان مي دهد . 17 – قطب نما چيست ؟ و چگونه كار مي كند ؟ وسيله اي است كه جهت قطب شمال وقطب جنوب زمين را به وسيله ي عقربه ي آهنربايي ( مغناطيسي ) نشان مي دهد . نوك اين عقربه هميشه در امتداد ( به سمت ) شمال وجنوب قرار دارد .                     درس پنجم : ناهمواري هاي ايران ( سرزمين هاي بلند) 1-    رشته كوه چيست ؟ به كوه هايي كه مانند زنجير به يكديگر متصل هستند ، رشته كوه مي گويند . 2 -  چند رشته كوه در كشور عزيزمان ايران وجود دارد ؟ نام ببريد .  دو رشته كوه  ، رشته كوه  البرز و  رشته كوه  زاگرس 3 – قلّه به چه جايي مي گويند ؟ به بلندترين نقطه ي كوه قلّه مي گويند . 4 – پستي و بلندي هاي زمين را چه مي گويند ؟ ناهمواري 5 – بلند ترين قلّه در رشته كوه البرز چه نام دارد ؟ و ارتفاع آن چند متر است ؟  قلّه ي دماوند كه 5610 متر ارتفاع دارد . 6 -  ارتفاع يك قلّه را چگونه حساب مي كنند ؟ ارتفاع را با متر و از سطح دريا حساب مي كنند . 7 – دو قلّه از قلّه هاي رشته كوه زاگرس را نام ببريد ؟ قلّه هاي زرد كوه و دنا   8 – در شمال غرب ايران چه كوه هايي وجود دارد ؟ كوه هاي سهند و سبلان 9 -  كوه پايه به چه جايي گفته مي شود ؟ به زمين هاي پايين كوه ، كوه پايه مي گويند . 10 –  رشته كوه البرز در كدام قسمت ايران قرار دارد ؟  شمال ايران 11 – در غرب و جنوب غربي ايران كدام رشته كوه قرار دارد ؟ رشته كوه زاگرس 12 – شهر ها و روستا ها بيشتر در در چه نقاطي قرار گرفته اند ؟  در كوه پايه ها   13  -  رنگ قهوه اي  در نقشه ، نشان دهنده ي چه مكان هايي است ؟ كوه ها 14 - مهم ترين و بزرگترين شهري كه در كوهپايه ي البرز قرار دارد ، چه شهري است ؟ تهران 15 – به جز قلّه ي دماوند چه قلّه هاي ديگري در رشته كوه البرز قرار دارد ؟ قله هاي سبلان و علم كوه 16 –  آيا پستي ها و بلندي ها در همه جاي ايران يكسان است ؟ خير 17 – آيا به جز رشته كوه البرز و رشته كوه زاگرس ، كوه هاي ديگري را مي شناسيد ؟ بله ، در قسمت هاي شرقي و داخلي (مركزي ) هم كوه هاي ديگري وجود دارد .                               درس ششم : نا همواري هاي ايران ( سرزمين هاي پست ) 1 - دشت را شرح دهيد ؟ به زمين هاي هموار دشت مي گويند . 2 -  در كدام دشت ها ، شهر ها و روستا هاي فراواني وجود دارد ؟ دشت هايي كه خاك آن ها حاصل خيز است و كشاورزي در آن رونق دارد . 3 -   دشت هاي وسيع ايران را نام ببريد ؟ دشت لوت و دشت كوير كه در قسمت شرقي و  مركزي ايران قرار دارد . 4 – جويبار چيست ؟ در كوهستان ها برف فراوان مي بارد ، پس از گرم شدن هوا اين برف ها آب مي شوند و از جاري شدن آب بر روي زمين جويبار پديد مي آيد . 5 – رود چيست ؟ از به هم پيوستن چند جويبار ،  رود تشكيل مي شود . 6 - آبرفت چيست ؟ به شن و ماسه و گل و لايي كه رود ها به همراه مي برند و در جايي ديگر ته نشين مي شود آبرفت مي گويند. 7 – شن و ماسه ها چگونه به وجود مي آيند ؟ رود ها و جويبار ها پيوسته ،  دامنه ي كوه ها را مي شويند و سنگ هاي بزرگ و كوچك را با خود مي غلتانند ، از برخورد سنگ ها  به يكديگر شن و ماسه ي فراوان توليد مي شود ، 8 -  جلگه چگونه به وجود مي آيد ؟  از ته نشين شدن و انباشته شدن آبرفت ها در طول ساليان دراز جلگه پديد مي آيد . 9-  جلگه ها در كجا به وجود مي آيند ؟ در نزديكي دريا و كنار رود ها 10 -  چرا بسياري از شهرها وروستا ها در دشت ها به وجود آمده اند ؟ چون خاك اين دشت ها كه از ْآبرفت رود ها به وجود آمده است  ، بسيار حاصل خيز بوده و براي كشاورزي مناسب هستند . 11 – دشت ها چند نوع هستند ؟ دو نوع ، دشت هاي حاصل خيز و دشت هاي غير حاصل خيز 12 – نام چند جلگه كه در كناره هاي درياي خزر قرار دارند نام ببريد ؟ گيلان  ، مازندران  ، گرگان و مغان 13 – آيا در كناره هاي خليج فارس هم جلگه اي را مي شناسيد ؟  بله ، جلگه ي خوزستان و جلگه ي كناره ي خليج فارس                                                                                                             درس هفت : آب و هوا چيست ؟ 1 – دماسنج چيست ؟ وسيله اي است كه با استفاده از آن ميزان گرمي و سردي هوا را اندازه مي گيرند . 2 – آيا دماي هوا هميشه يكسان است ؟ خير در فصل هاي مختلف وحتي زمان ها و مكان هاي گوناگون دماي هوا متنوع است . 3 – هوا در هنگام صبح و شب چگونه است ؟ چرا ؟ خنك است . به خاطر نبود خورشيد 4 – در چه زماني هوا گرم تر است ؟ چرا ؟ هنگام ظهر ، چون خورشيد در وسط آسمان است و مستقيم  مي تابد . 5 -  مقدار بارش باران را چگونه اندازه مي گيرند ؟  به وسيله ي دستگاهي به نام باران سنج 6 -  گرم ترين و سرد ترين ماه هاي سال را در شهر يزد نام ببريد ؟ تيرماه و مرداد ماه گـرم ترين  ماه ها و دي مـاه ســرد تــرين ماه هاي سال هستند . 7 – مقدار بارش باران در يزد در كدام ماه بيشتر است ؟  فروردين ماه و اسفند ماه 8 – ماه هاي خشك سالي در شهر يزد را نام ببريد ؟ خرداد ، تير ، مرداد ، شهريور و مهر 9 -  به چه نوع آب و هوايي ، آب و هواي گرم و خشك مي گويند ؟ به مناطقي كه در بيشتر ماه هاي سال ، باران كم مي بارد و هواي گرم دارند ، ناحيه ي آب و هوايي گرم و خشك مي گويند .                             درس هشتم : نواحي آب و هوايي ايرن كدام اند ؟ 1 -  ايران از نظر آب و هوايي به چند ناحيه تقسيم مي شود ؟ نام ببريد . سه ناحيــــه ي آب و هـــوايي  ،  (ناحيــه ي خــــزري ، ناحيه ي كوهستاني  ، ناحيه ي گرم و خشك ) 2 – چرا آب و هوا در همه جاي كشور ما يك جور نيست ؟ چون در كشور ما پستي ها و بلندي هاي فـراوان وجود دارد . بعضــي جاها كوهستاني و در جايي ديگر دشت هايي خشك و بعضـي نقاط در كنــاره ي دريا قـرار دارد . به هميـن دليــل  ، آب و هوا در همه جا يكسان نيست . 3 – ناحيه ي خزري را تعريف كنيد ؟ كنـاره هاي پسـت دريـاي خزر هر چند كه وسعـت كمي دارد امـا به علت بارش فـراوان و هـواي نسبتـاً معتدل ، در اين ناحيـه گـرما و سرمـاي شـديـد وجود نـدارد . به هميـن دليـل در اين ناحيـه جنگـل هاي انبوه و چمنزارهاي سر سبز و زيبا پديد مي آيد . 4 – در نقشه ،  ناحيه ي خزري را با چه رنگي نشان مي دهند ؟ سبز 5 – به چه دليل در ناحيه ي خزري ،  كشاورزي پر رونق است ؟ به علـت بـارنـدگـي فـراوان و  وجـود خاك حاصـل خيـز و آبـرفتي ، كشاورزي در اين ناحيه بسيار رونق دارد . 6 –  چرا در فصل تابستان  ف در دامنه ي كوه ها ، مراتع سر سبز به وجود مي آيد ؟  چون برف كوه ها با آمدن فصل تابستان و گرم شدن هوا ، آب شده و به صورت چشمه ها و جويبـار ها به طرف دامنه ها جاري مي شود و هميـن رطـوبـت كافي در دامنه ها باعث رشد گياهان و به وجود آمدن مراتع سر سبز مي شود . 7- در كدام ناحيه از نواحي ايران  ، باران بيشتر مي بارد ؟ ناحيه ي خزري 8– كوچك ترين ناحيه ي آب و هوايي ايران كدام ناحيه است ؟ ناحيه ي خزري 9– بزرگ ترين ناحيه ي آب و هوايي ايران كدام ناحيه است ؟ ناحيه ي گرم و خشك 10 در چه ناحيه ي  آب و هوايي ، بيشتر ماه هاي سال سرد است ؟ ناحيه ي كوهستاني 11–  عشاير به چه مردماني گفته مي شود ؟  عشاير مردمي خون گرم و مهربان هستند كه در چادر زندگي مي كنند و  جهت يافتن علوفه براي دام خود مدام در حال كوچ كردن هستند . 12 - عشاير به چه شغلي مشغول هستند ؟ اغلب عشاير به دامداري و كشاورزي ديم مشغول هستند . 13 – چرا عشاير در چادر زندگي مي كنند ؟  براي اين كه آن ها مدام در حال كوچ كردن هستند . ( چادر به راحتي قابل جمع كردن و برپا كردن است . ) 14-  ييلاق چيست ؟ عشاير وقتي هوا رو به گرمي مي گذارد ، دام هاي خود را به تدريج به جاهاي بلند تر و سردتريا همان ييلاق مي برند . 15- قشلاق چيست ؟در فصل پاييز و زمستان كه هوا سرد مي شود ، عشاير با گلّه هاي خود به جاهاي پست تر و گرم تر يا همان قشلاق كوچ مي كنند . 16– در كدام شهر ايران ، در همه  ماه هاي سال باران مي بارد ؟ بندر انزلي كه در ناحيه ي خزري قرار دارد . 17– كم باران ترين شهر ايران كدام شهر است ؟ يزد كه در ناحيه ي گرم وخشك قرار دارد . 18– ناحيه ي گرم و خشك داراي چه نوع آب و هوايي است ؟  در اين ناحيه در بيشتر ماه هاي سال هوا گرم است . و باران گرم مي بارد . گرمي و خشكي هوا مانع رشد گياهان مي شود و بيشتر ، بوته هاي خاردار در اين ناحيه ديده مي شود . 19– كدام شهر در دي ماه سرد ترين آب و هوا را دارد ؟ شهر كرد كه در ناحيه ي كوهستاني قرار دارد . 20 - آب هاي جنوبي ايران را نام ببرد ؟ خليج فارس و درياي عمان 21- كدام قسمت ايران داراي آب و هواي گرم و خشك است ؟ بيشترمناطق داخلي ( مركزي ) و جنوبي                                                          درس نهم : دريا ها و درياچه هاي ايران 1 – دريا چيست ؟ دريا ها ، گودال هاي بزرگ در روي زمين هستند كه از آب پر شده اند . و به ديگر دريا ها راه دارند . 2 – در شمال ايران چه دريايي وجود دارد ؟  درياي خزر 3 – در جنوب ايران چه دريا و چه خليجي وجود دارد ؟ درياي عمان و خليج فارس 4 – مهم ترين ، صيد در درياي شمال را نام ببريد ؟ ماهي خاويار 5 – درياي خزر در ميان چه كشور هايي قرار دارد ؟ ايران ، تركمنستان ، آذربايجان ، روسيه ، قزاقستان 6 – بندر چيست ؟ عده اي از مردم در شهر هاي واقع در كنار دريا زندگي مي كنند ، به اين شهر ها بندر مي گويند .  7- اسكله چيست ؟ در بندر ها ، جايي  كه كشتي ها در كنار آن ها مي ايستند و بارگيري يا تخليه ي بار مي كنند اسكله مي گويند. 8– دو بندر بازرگاني در كنار درياي خزر را نام ببريد ؟  بندر انزلي و بندر تركمن 9-  چه عواملي باعث آلودگي دريا ها مي شود ؟ عواملي چون احداث و ايجاد كارخانه هاي بزرگ در كناره ي رود خانه ها ، مخصوصا كارخانه هاي صنعتي كه پس آب و فاضلاب آن ها به رود خانه ها و دريا ها مي ريزد . نشت نفت از نفت كش ها ، ورود فاضلاب شهرها و روستا ها به درياها 10– آلودگي دريا ها چه زيان هايي دارد ؟  باعث مي شود كه آبزيان موجود در دريا ها بر اثـر مواد سمـي گوناگون كه در مواد آلوده كننده وجود دارد، ازبين بروند . كه اين امر باعــث مي شـود به تدريج نسـل گونه هايي از آبزيان نابود شـود و نابودي حلقه اي از زنجير هستي مشكلات جبران ناپذيري را به دنبال دارد . 11 -  درياي عمان و خليج فارس چه اهميّتي براي ايران دارد ؟ درياي عمان به دليل ارتباط با آب هاي بزرگ دنيا ، آبراه مناسبي براي رفت و آمد كشتي هاست . از طرفي صيد ماهي و ميگو نيز دو محصول عمده ي اين منطقه است .كه عدّه ي زيادي از مردم را نيز به شغل صيّادي مشغول كرده است . 12- خليج چيست ؟ پيشرفتگي آب در خشكي را كه از يك طرف به دريا راه داشته باشد ، خليج مي گويند . 13 – جزيره را تعريف كنيد ؟ به خشكي هايي كه اطراف آن ها را آب فرا گرفته باشد جزيره مي گويند و يا( خشكي هايي كه سر از آب بيرون آورده اند جزيره گفته مي شود . ) 14 - نام چند جزيره  را در خليج فارس نام ببريد ؟ كيش ، قشم ، خارك ، تنب بزرگ ، تنب كوچك ، لاوان ، ابوموسي ، سيري ، فارو بزرگ ، فارو كوچك ، هنگام  ،هندورابي ، لارك ، و هرمز 15 – از خليج فارس چه چيزهايي استخراج مي شود ؟ نفت و گاز 16 – معمول ترين كار ها در شهر هاي بندري را نام ببريد ؟  عده اي از مردم به كار بارگيري و بار اندازي و يا محافظت از كالاهايي كه در انبارها نگهداري مي شود و عده اي هم به كار صيد و صيادي مشغول هستند . و عده اي به كار بازرگاني و عده اي كار در پالايشگاه ها 17 – نام درياچه ي داخلي ايران را نام ببريد ؟ در كدام قسمت ايران قرار دارد ؟ درياچه ي اروميه در شمال غربي ايران 18 – درياچه ي اروميه داراي چه نوع آبي است ؟ بسيار شور است ، مي توان گفت شورترين درياچه ي ايران است . 19 – نام چند درياچه ي ايران را نام ببريد ؟ درياچه هاي هامون ، بختگان ، نمك و اروميه 20 – درياي خزر از چه نظر اهميّت دارد ؟ درياي خزر يك درياچه است ولي به خاطر وسعت زياد آن ، دريا ناميده مي شود . درياي خزر از نظر صيد به خصوص ماهي خاويار اهميّت فراوان دارد . از بعضي قسمت هاي نزديك به ساحل اين در يا نفت استخراج مي شود و از طرفي ديگر وجود درياي خزر در معتدل كردن آب و هواي استان هاي ساحلي مأثر است . 21 – بندر ها براي كشور ها چه اهميّتي دارند ؟  بندر ها محــل رفت و آمد و بار گيــري كشتـي هاي بـزرگ و كوچـك هستنــد . بندر ها محل مبادله ي كالاها مي باشند ( صادرات و واردات ) . بندر شهري در كنار درياست .                                                    درس دهم : چرا رود ها براي ما اهميّت دارند ؟ 1 –   رود ها و رود خانه ها  چگونه به وجود مي آيند ؟  از جـاري شــدن آب بر روي زمين جويبــار به وجود مي آيـد و از به هم پيوستن جويبارها رود به وجود مي آيد و هر گاه چند رود با هم يكي شوند رود خانه به وجود مي آيد . 2-  چرا در كشور ما كوهستان ها اهميّت زيادي دارند؟ چون تقريبا همه ي رود هاي كشور ما از كوهستان ها سرچشمه مي گيرند. 3 -  بيشتر رودهاي ايران از كدام كوه ها  سرچشمه مي گيرند ؟ از رشته كوه هاي بلند البرز در شمال و رشته كوه هاي زاگرس در غرب و جنوب غربي 4 -  چند رود نام ببريد كه به درياي خزر مي ريزد ؟ سفيد رود ، رود چالوس ، اترك ، گرگان  ، ارس ، شفارود ، كرگان رود 5 -   رودي را نام ببريد كه به خليج فارس مي ريزد ؟ اروند رود 6 -  دو  رود كه به درياچه ي اروميه مي ريزد را نام ببريد؟ زرينه رود و سيمينه رود 7 -  آب مصرفي شهرهاي تهران و كرج را كدام رود ها تأمين مي كنند ؟ رود كرج و جاجرود 8 -  پر آب ترين رود هاي ايران كدامند ؟ سفيد رود  و كارون 9 -  چرا رود هاي ناحيه ي گرم و خشك دايمي نيستند و در تابستان ،  اغلب كم آب و يا خشك مي شوند ؟ چون در اين ناحيه بارندگي كم است  وبرف كمتري نسبت به ناحيه ي كوهستاني در اين ناحيه مي بارد  . با گرم شدن هوا ، برف و يخ كوه ها سريع ذوب شده و تمام مي شوند . به همين دليل رود هاي اين نواحي در تابستان يا  كاملا خشك مي شوند و يا كم آب هستند .   10 -  طولاني ترين مسير را كدام  رود در ايران دارد ؟ رود كارون 11 -  كوتاه ترين مسير را كدام  رود در ايران دارد ؟  رود چالوس 12  -  چرا بر روي رود ها ، سد مي بندند ؟ اولا در فصل بارندگي از طغيان سيلاب جلوگيري كنند .  ثانيا آب را ذخيره كنند تا در مواقع مناسب براي كشاورزي  از آن استفاده نمايند  . ثالثا از نيروي آب پشت سد  به كمك چرخ هاي آبي  ( توربين ) برق توليد مي نمايند كه به اين وسيله هم در سوخت صرفه جويي نموده و هم  از آلودگي هوا  جلوگيري مي كنند . 13 – آب رود خانه ي زاينده رود به كجا مي ريزد ؟ باتلاق گاو خوني 14 -  اروند رود از به هم پيوستن كدام رود ها به وجود مي آيد ؟ دجله و فرات از كشور عراق و كارون از ايران به هم مي پيوندند و اروند رود را به وجود مي آورند .                                  درس يازدم : راه ها در زندگي ما چه نقشي دارند ؟ 1-  راه ها در رفع نياز هاي انسان چه نقشي دارند ؟ راه وسيله ي ارتباط مردم با يكديگر يا شهر ها و روستاها با يكديگر مي باشد . همه ي مكان ها به وسيله ي راه ها به هم مربوط مي شوند . 2 –  انواع راه هاي ارتباطي را نام ببريد ؟  راه هاي زميني ، راه هاي دريايي و راه هاي هوايي 3-   چند وسيله ي حمل ونقل را نام ببريد ؟ قطار ، اتومبيل ( ماشين )  ، كشتي ،  قطار ، هواپيما 4 -  در گذشته هاي دور مردم براي مسافرت يا حمل بار از چه وسايلي استفاده مي كردند ؟ در گذشته هاي دور ماشين اختراع نشده بود و مردم براي مسافرت از اسب و شتر و الاغ و گاري استفاده مي كردند . 5 – استفاده از آن ها چه مشكلاتي را در بر داشت ؟ اول از همه دير تر به مقصد مي رسيدند . دوم اين كه راه ها نا هموار بودند و گاه با آمدن برف وباران چندين ماه سفر به تأخير مي افتاد. از همه مهم تر راه ها به علت وجود اشرارو ياغي ها  نا امن بودند . 6 –  كالا ها چگونه به ايران وارد يا از كشور خارج مي شوند ؟ از راه هاي ارتباطي و با وسايل گوناگون حمل و نقل 7 -  صادرات چيست ؟ به كالاها و اجناسي كه در داخل يك كشور توليد مي شود و سپس براي مصرف به كشوري ديگر فرستاده مي شود ، صادرات مي گو يند . 8 -  واردات چيست ؟ كالاها و اجناسي كه يك كشور براي مصرف داخلي اش از كشوري ديگر خريداري و وارد مي كند ، واردات مي گويند . 9 -  صادرات مهم ايران را نام ببريد ؟  نفت ، گاز ، پسته ، فرش ، خشكبار ، ميوه ، ماشين آلات كشاورزي  10 -  به چه وسايلي ، وسايل حمل و نقل مي گويند ؟ وسايلي كه افراد و كالاها را جا به جا مي كنند . 11 -  چند نمونه از وسايل حمل و نقل زميني را نام ببريد ؟ انواع اتومبيل ،  كاميون ، موتور سيكلت ، قطار 12 – در راه هاي زميني  براي حمل بار از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟ قطار ، كاميون ، كاميونت و وانت بار 13 -  مسافرت با كدام يك از وسايل حمل و نقل مطمئن تر است ؟ قطار 14 -  براي حمل و نقل كالاي زياد و سنگين از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟ كشتي 15 – دو ايراد حمل و نقل با كشتي را بيان كنيد ؟ كشتي خيلي كند حركت مي كند و همه ي كشور ها به آب هاي آزاد راه ندارند . 16 -  حمل مسافر در مسافت هاي طولاني از كدام راه و با چه وسيله اي  راحت تر است ؟ از راه هوايي به وسيله ي هوا پيما 17 -  برنج و چاي مورد نياز مردم ايران ، بيشتر در چه استاني توليد مي شود ؟ استان گيلان                                                                                درس دوازدهم : راه هاي ايران 1 - راه هاي حمل و نقل كشور ايران چند نوع است نام ببريد ؟  زميني ، دريايي ، هوايي 2 – چه راهي نقاط مختلف را به هم مربوط مي سازد ؟ راه زميني 3 -  چرا راه آهن ايران بزرگ ترين رگ حمل و نقل محسوب مي شود ؟ چون درياي خزر را به خليج فارس و درياي عمان كه آبراه بين المللي است مربوط مي كند . 4 –  بيشترصادرات ايران از چه راهي صورت مي گيرد ؟ راه دريايي 5 -  راه آهن سراسري ايران  ، بندر تركمن را به كدام بندر جنوبي متصل مي كند ؟ بندر خرمشهر ، بندر امام خميني و بندر عبّاس 6 – كدام فرود گاه بين المللي در كشور از نظر پرواز هاي داخلي و خارجي مقام اول را دارد ؟ فرودگاه مهر آباد تهران 7 -  فرودگاه بين المللي با فرود گاه داخلي چه فرقي دارد ؟ از فرودگاه داخلي براي پرواز هاي داخل كشور استفاده مي شود و  نمي توان از آن به خارج كشور سفر كرد و يا از خارج به آن فرود گاه آمد در صورتي كه در فرود گاه بين المللي هر دو سفر (  داخلي و خارجي ) را مي توان انجام داد .                                                                                                                                   تاريخ                                  درس اول : زندگي انسان در گذشته هاي دور  1 -   مهم ترين مشكلات انسان ها در هزاران سال پيش چه بود ؟ پيدا كردن غذا و نداشتن خانه 2 -   چه چيز هايي به انسان كمك كرد تا بر سختي ها پيروز شود ؟  خداوند پيامبران را فرستاد تا انسان ها را هدايت كنند . خداوند به انسان ها عقل و شعور داد تا بتوانند راه حلي براي مشكلات خود پيدا كنند . 3 -  كشف آتش چه كمكي هايي به انسان كرد ؟ از آتش براي گرم كردن و پختن گوشت حيوانات و روشنايي استفاده كرد و بعد ها توانست براي ساختن ظروف گلي از آتش استفاده نمايد . 4 – چرا در گذشته هاي درو بعضي انسان ها در غار ها زندگي مي كردند ؟ انسان ها در جست و جوي خانه و مكاني امن به غار ها پناه بردند تا از سرما و حمله ي حيوانات در امان باشند . و در ثاني آتش در درون غار گرما و نور مناسبي داشت .  5 -  انسان هاي امروزي نياز هاي خود را چگونه برطرف مي كند ؟ با كار كردن پول در مي آورد و سپس با آن پول نياز هاي خود را از ديگران تهيه مي كند . 6 -  انسان هاي امروزي از چه وسايلي استفاده مي كنند ؟ وسايلي كه راحتي زندگي آن ها را فراهم كند مانند : انواع ماشين آلات ، انواع لوازم صوتي و تصويري و غذاهاي متنوع حيواني و گياهي و . . . 7 – چه چيزهايي به انسان كمك كرد تا بر سختي ها پيروز شود ؟ خداونــد به انســان عقــل و شعــور و دست هاي توانا داد تا به وسيله ي آن ابزاري بسازد و برسختي ها پيروز شود . 8 -   اولين ابزاري كه انسان نخستين ساخت از چه جنسي بود؟ از سنگ و شاخه ي درختان و استخوان حيوانات بود . 9 -  انسان نخستين از استخوان حيمانات براي چه استفاده كرد ؟ براي كندن زمين و پيدا كردن ريشه  ي گياهان 10 – انسان نخستين چگونه تبر را ساخت ؟ با بستن يك دسته ي چوبي به يك سنگ لبه تيز 11 -  انسان آتش را چگونه كشف كرد ؟ با مشـاهده ي  رعـد و برق كه با برخورد به بعضـي چيزها مثل درختـان آتـش به وجود مي آمد  ، پس از مدتي پي برد با به هم زدن بعضي سنگ ها مي تواند آتش درست كند . 12 -  انسان نخستين چگونه توانست بهتر از گذشته حيوانات را شكاركند ؟  با استفاده از ابزاري كه ساخته بود . 13 – چرا حيوانات نتوانسته اند در زندگي خود تغييري به وجود بياورند ؟ به علت نداشتن عقل و شعور                                           درس دوم : پيدايش روستا   1 – كشاورزي چه كمكي به انسان كرد ؟ با آغاز كشاورزي زندگي انسان ها تغيير كرد ، انسان ديگر مجبور نبود براي به دست آوردن غذا كوچ كند . با رواج كشاورزي ، در كنار رود ها و چشمه ها براي خود خانه هاي دائمي ساخت و همان جا ساكن شد . 2 -  نخستين روستاها چگونه به وجود آمدند ؟ انسـان ها مي دانستنـد كه زميـن هاي كشــاورزي به مراقبـت نياز دارند پس براي     مراقبـت از كشتـزارها و مـزارع خود در كنـار آن ها سـاكن شـدند . و چـون مـراقبـت از مزارع كار دشـواري بود و به تنهايي  نمي توانستند اين كار را انجام دهند خانه هايشان را در كنار يكديگر ساختند،  به اين ترتيب اولين روستاها به وجود آمد . 3 -  نخستين حيواني كه به دست انسان اهلي شد چه نام دارد ؟ سگ 4 – بعد از اهلي كردن سگ چه حيوانات ديگري اهلي شدند ؟ گاو و گوسفند و بز 5 -  سگ اهلي چه كمكي به انسان كرد؟ به شكارچيان كمك مي كرد تا مسيرحيواناتي راكه مي خواهند شكار كنند را پيدا كنند . 6 -  با اهلي كردن برخي از حيوانات انسان دست به چه كاري زد ؟ دامپروري 7 – در دوره ي شكار زنان و مردان چه وظيفه اي داشتند ؟ مردان به شكار مي پرداختند و زنان نيز در نگهداري كودكان و جمع آوري گياهان خوراكي مي كوشيدند . 8 -  انسان نخستين چگونه به راز كشاورزي پي برد ؟ او پس از مدت ها متوجه شد و قتي كه دانه اي در جايي به زمين مي افتد ، پس از مدتي در آن جا گياهي سبز مي شود به اين ترتيب فن كشاورزي را ياد گرفت . 9 -  انسان ها نخستين براي خانه سازي از چه چيزهايي استفاده مي كردند ؟ از سنگ و خشت 10 -  حيوانات اهلي چه كمك هايي در امر كشاورزي به انسان كردند ؟  انسان براي شخم زدن زمين از آن ها استفاده مي كرد .                                            درس سوم : نخستين شهر ها  1-  نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند ؟ با گذشت زمان ، جمعيت بعضي روستاها بيشتر شد و اين روستاها به شهر تبديل شدند . 2 -  اولين شهر ها در كنار كدام رود ها به وجود آمدند ؟ اولين شهر ها در كنار رود هاي پر آب دجله و فرات و رود نيل و كارون به وجود آمدند . 3 -  نخستين كشور ها چگونه به وجود آمدند ؟ در ابتدا هر شهر به طور مستقل اداره مي شد اما به تدريج فرمانروايان شهر هاي بزرگ به شهر هاي ديگر حمله كردند و بر آن ها پيروز شدن در نتيجه يك نفر فرمانرواي چند شهرو چند روستا شد به اين ترتيب نخستين حكومت ها وكشورها به وجود آمد . 4 -  چه چيز هايي باعث شد مردم به جز كشاورزي به كار هاي ديگر روي بياورند ؟  با رواج كشاورزي  ، غذا به اندازه ي كافي براي همه توليد و ذخيره مي شد و ديگر همهي مردم مجبور نبودند به كار كشاورزي بپردازند  بنابراين عده اي به كار هاي ديگر روي آوردند . 5 -  انسان نخستين نيازهاي خود را چگونه برطرف مي كرد ؟  از راه مبادله ي كالا با كالا  6 -  داد و ستد يعني چه ؟ يعني در عوض خريد يك كالا ، كالاي ديگري را به عنوان قيمت كالاي اوليه پرداخت نمودن . براي مثال اگر كشاورزي گندم زيادي داشت مقداري از آن را به كسي مي داد كه ابزار كشاورزي مي ساخت و به آن نياز داشت . 7 -  در آن زمان اداره ي شهرها به عهده ي چه كسي بود ؟ فرمانروايان 8 -  فرمانروايان براي برقراري نظم و اداره ي بهتر شهر ها چه كاري انجام دادند ؟ قانون را به وجود آوردند . 9 -  فرمانروايان پول مورد نياز خود را چگونه به دست مي آوردند ؟ از مردم ماليات مي گرفتند . 10 -  چه چيزي باعث اختراع خط گرديد ؟ رسيدگي به كار ماليات و حساب كردن آن ها باعث اختراع خط شد .   11 -  ماليات را تعريف كنيد ؟ پولي را كه  حكومت براي اداره ي كشور از مردم مي گيرد . 12 – يكي از حاكمان معروف شهر بابل را نام ببريد . حَمورابي 13 -  حمورابي براي حفظ نظم شهر چه اقدامي كرد ؟ دستور داد قوانيني را روي سنگ هايي ثبت  كنند ، آن گاه آن ها را در ميدان هاي شهر قرار دهند تا مردم از قوانين آگاه شوند .                                                                      درس چهارم : پيامبران الهي 1-  انسان هاي اوليه چه چيز هايي را مي پرستيدند ؟ خورشيد ، ماه و يا بت ها را مي پرستيدند . 2 -  خداوند براي هدايت مردم چه كرد ؟ خداوند براي هدايت و نجات دادن مردم از ظلم و ستم  ، پيامبراني را فرستاد . 3 -  حضرت نوح ( ع ) چه كسي بود ؟ يكي از پيامبران بود . او از سوي خداوند مأمور شد تا مردم را به خداپرستي دعوت كند . 4 -  چه كساني دعوت حضرت نوح(ع) را پذيرفتند ؟ گروهي از مردم ستمديده 5 -  چه كساني با دعوت حضرت نوح(ع) مخالفت كردند ؟ ثروتمندان و فرمانروايان ظالم 6 -  حضرت نوح(ع) در كجا زندگي مي كرد ؟ بين النّهرين 7 - بين النّهرين به چه سرزميني گفته مي شد ؟  سرزميني كه بين دو  رود دجله و فرات قرار دارد . 8 -  به فرمان خداوند حضرت نوح(ع) و پيروانش اقدام به انجام چه كاري كردند ؟ كشتي بزرگي ساختند و از هرنوع حيوان يك جفت در آن قرار دادند . 9 -  دشمنان او وقتي ديدند حضرت نوح(ع) و پيروانش كشتي مي سازند ، چه كردند ؟ آن ها را مسخره كردند .   10 -  سر انجام بعد از ساختن كشتي چه اتّفاقي افتاد ؟ به دستور خداوند طوفان وباران شديدي آغاز شد وآب همه جا را گرفت . 11 – در طوفان نوح(ع) چه كساني نجات يافتند ؟ سرنوشت بت پرستان چه شد ؟ حضرت نوح (ع)و پيروانش سوار كشتي شدند و نجات يافتند و اما بت پرستان و ستمگران در آب غرق و نابود شدند و خداوند به اين ترتيب آن ها را مجازات كرد . 12 - حضرت ابراهيم(ع) در كجا به دنيا آمد ؟  در شهر بابل 13 – پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهيم(ع) چه نام داشت ؟ نمرود 14 – چرا حضرت ابراهيم(ع) به پيامبري برگزيده شد ؟ او از سـوي خداونـد مأمور شد تا مـردم را به خداپـرستـي دعـوت كند و آن ها را ازبت پرستي و اطاعت از نمرود باز دارد . 15 -  حضرت ابراهيم (ع) براي اين كه به مردم بفهماند بت پرستي اشتباه است ، چه كرد ؟ يك روز كه مردم از شهر بيرون رفته بودند به بت خانه رفت و همه ي بت ها را شكست و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت . 16 – نمرود درباره ي حضرت ابراهيم (ع)  چه ئستوري داد ، و عاقبت چه شد ؟ دستور داد حضرت ابراهيم (ع) را در آتش بيندازند . اما به فرمان خداوند آتش به گلستان تبديل شد . 17 -  حضرت ابراهيم (ع) از طرف خداوند چه دستوري يافت . و اي فرمان را به كمك چه كسي انجام داد ؟ دستور يافت كه خانه ي كعبه را از  نو بسازد و اين كار را به كمك پسرش اسماعيل انجام داد . 18 -  حضرت موسي(ع)  در كجا به دنيا آمد ؟ در مصر 19 -  لقب فرمانروايان مصر چه بود ؟ و آن ها چگونه مردمي بودند ؟ لقب آن ها فرعون بود . فرعون ها پادشاهاني خون خوار و ظالم بودند . 20 -  وقتي  حضرت موسي(ع)  از طرف خداوند فرمانتپيامبري يافت همراه چه كسي نزد فرعون رفت و از او چه خواست ؟ با برادرش رفت و از فرعون خواست تا خداي يكتا را بپرستد و به مردم ستم نكند . 21 -  فرعون در پاسخ دعوت حضرت موسي(ع)  چه كرد ؟ فرعون دعوت آن ها را نپذيرفت و با سپاه بزرگي به دنبال حضرت موسي(ع)  و پيروانش رفت تا آن ها را دستگير كند . 22 -  سر انجام فرعون و فرعونيان چه شد ؟ وقتي فرعون همراه سپاهيانش رفت تا حضرت موسي(ع)  را دستگير كند حضرت موسي(ع)  در مسير خروج از مصر به فرمان خداوند عصايش را به آب دريا زد ، دريا شكافته شد و حضرت موسي(ع)  و همراهانش از آب گذشتند و فرعون و سپاهيانش غرق شدند .                                     درس پنجم : مهاجرت آريايي ها 1 - حدود چند هزار سال پيش آريايي ها به ايران آمدند؟4000 سال پيش 2 – از چه زماني سرزمين ما ايران نام گرفت؟ از وقتي كه آريايي ها وارد اين سرزمين گرديدند و در دشت هاي حاصل خيز و مراتع كوهستاني آن ساكن شدند اين سرزمين ايران نام گرفت 0 3- آريايي ها از چه ناحيه اي وارد ايران شدند؟ از شمال درياي خزر 4- آريايي ها چند گروه بودند؟نام ببريد؟ سه گروه: مادها  ،  پارس ها  ،  پارت ها 5- نخستين حكومت آريايي ها چه نام داشت؟حكومت ماد 6- ما دها با  چه كساني  همسايه بودند؟ با آشوري ها 7-  آشوري ها چگونه قومي بودند؟ قومي جنگجو كه بيشتر اوقات به سرزمين مادها حمله مي كردند و آن ها را غارت  مي  نمودند0 8- چرا  مادها از آشوريها شكست مي خوردند؟ چون آن ها با هم متحد نبودند و سپاه منظمي نداشتند0 9- مادها چگونه توانستند بر آشوريها پيروز شوند؟ سرانجام آن ها به  ضعف خود پي بردند با هم متحد شدند و حكومت ماد را به وجود آوردند و با تشكيل سپاهي منظم توانستند آشوري ها را شكست دهند0 10 -  ماد ها در كجا شهري بنا كردند ؟ در دامنه ي كوه الوند 11 – نام شهري كه ماد ها ساختند چه بود ؟ هگمتانه كه در محل همدان امروزي واقع است . 12 -  آيا آثاري به ياد مانده از زمان حكومت مادها كه هم اكنون باقي است ، مي شناسيد ؟ بله ، مجسّمه ي شيرسنگي كه هم اكنون در يكي از ميدان هاي شهر همدان قرار دارد . 13 -  ماد ها از چه كساني شكست خوردند ؟ از پارس ها 14 -چه چيزي باعث شكست ماد ها گرديد ؟ پادشاهان ماد پس از محكم كردن حكومت خود به مردم ظلم و ستم كردند و به خوش گذراني مشغول شدند . در نتيجه مردم هم از همكاري با آن ها خود داري كردند و اين امر باعث ضعف آن ها گرديد . 15 – رهبر پارس ها چه نام داشت ؟ كوروش 16 -  پايتخت مادها چه شهري بود ؟ هگمتانه                                                 درس ششم : هخامنشيان  1 -  چه كسي حكومت هخامنشيان را به وجود آورد ؟ كوروش 2 - حكومت هخامنشيان چگونه به وجود آمد ؟ كوروش پس از آن كه ماد ها را از حكومت بركنار كرد ، حكومت هخامنشيان را بنياد نهاد.   3 - چرا اين حكومت را هخامنشيان مي گفتند ؟ زيرا جدّ كوروش هخامنش نام داشت . 4 -  دولت هخامنش چه حكومت هايي را شكست داد ؟ بابل ، ليدي كه حكومت بزرگي بود 5-  چگونه قلمرو حكومت كوروش گسترش يافت ؟ با شكست دادن حكومت هاي ليدي ( ليديه ) و بابل و تصرف سرزمين هاي آن ، حكومت كوروش گسترش يافت . 6 -  داريوش كه بود ؟ يكي از پادشاهان  هخامنشي كه در زمان  او  ايران وسعت زيادي پيدا كرد . 7 – كدام يك از پادشاهان هخامنشي دستور ساختن راه زيادي را داد ؟ داريوش 8 -  كارهاي مهم داريوش در دوران حكومتش را نام ببريد . ساختن راه ، ضرب ( ساختن ) سكّه ي طلا ، تعيين شهربان وايجاد سپاه جاودان 9 -  مهم ترين و طولاني ترين راه آن زمان چه نام داشت ؟ راه شاهي 10 – چرا داريوش اقدام به ضرب سكه ي طلا كرد ؟ براي اين كه مردم سرزمين پهناور ايران بتوانند به راحتي به خريد و فروش بپردازند . 11 – چرا در مسير راه ها قلعه ها و چاپار خانه ها يي مي ساختند ؟ ساختن چاپار خانه ها براي فرستادن نامه ها و پيام ها بود كه در آن جا هميشه سواراني آماده بودند تا با سرعت تمام پيام را از ايستــگاهي به ايستــگاه ديگر ببرند . اما قلعه هايي كه در بين راه ها مي ساختند بيشتر براي امنيت راه ها بود تا از كاروان ها محافظت كنند . 12 – داريوش براي اداره ي امور كشور چه اقدام مهمي انجام داد ؟ او دستور داد براي اداره بهتر ،كشور را به بخش هايي تقسيم كنند و براي هر بخش شهربان گذاشت  . 13 -  هخامنشيان چند سال حكومت كردند ؟  225 سال 14 -  علت ضعف هخامنشيان چه بود ؟ آن ها در اواخر حكومتشان ، به دليل اختلافات داخلي وبي لياقتي شاهان ، ضعيف شدند و در اين زمان اسكندر به ايران حمله كرد و آن ها را شكست داد . 15 – پايتخت هخامنشيان چه نام داشت ؟ و عاقبت چه شد ؟ تخت جمشيد بود كه به وسيله ي اسكندر به آتش كشيده شد .                                                                       درس هفتم : اشكانيان 1 -  دولت  هخامنشي  به وسيله ي چه كسي برچيده شد ؟ اسكندر مقدوني 2 –  بعد از اسكندر چه كساني جانشين او شدند ؟ سلوكيان 3 -  سلوكيان براي نفوذ بيشتر در ايران چه تصميمي  داشتند و چه نتيجه اي گرفتند ؟ آن ها مي خواستند  آداب و رسوم و خط و زبان يوناني را در ايران رواج دهند اما موفق نشدند و به دست اشكانيان شكست خوردند . 4 –  چه گروهي حكومت اشكانيان را به وجود آوردند ؟ پارت ها 5 -  اشكانيان كجا را براي پايتختي خود انتخاب كردند ؟و سپس چرا آن را تغيير دادند ؟ ابتدا شهر صد دروازه را كه در نزديكي دامغان بود به پايتختي برگزيدند و چون مي خواستند به غرب كشور نزديك باشند تا درصورت حمله ي رومي ها بتوانند با آن ها مبارزه كنند شهر تيسفون را به پايتختي برگزيدند . 6 -  نام پادشاهي كه ايران را به كشوري بزرگ و قدرتمند تبديل كرد كه بود ؟ چگونه اين كار را انجام داد ؟ مهرداد دوم نام  داشت . او با پيروزي بر رومي ها و ساير همسايگان ، ايران را به كشوري بزرگ و قدرتمند تبديل كرد . 7 -  درباره ي مجلس مهستان چه مي دانيد ؟ در دوره ي اشكاني ، دو مجلس براي مشورت و تصميم گيري درباره ي امور كشوروجود داشت . مجلس خانواده ي شاهي و مجلس بزرگان و اشراف كه از رؤساي قبائل و فرماندهان نظامي تشكيل مي شد . در هنگام تصميم گيري هاي مهم اين دو مجلس در يك مجلس دور هم جمع مي شدند كه به آن مجلس مهستان مي گفتند. 8 -  درزمان اشكانيان همسايه ي قدرتمند ايران چه كشوري بود ؟ روم 9 -  چرا رومي ها علاقه به جنگ و شكست دادن ايران داشتند ؟ زيرا امپراتوري روم علاقه ي زيادي به گرفتن ارمنستان داشتند . 10 -  نتيجه ي جنگ ايران و روم در زمان اشكانيان چه شد ؟ عاقبت به شكست رومي ها انجاميد و كراسوس فرمانده ي قدرتمند روم به دست سردار شجاع ايران  به نام سورنا شكست خورد . 11 -  علت پيروزي ايرانيان در جنگ با رومي ها در زمان اشكانيان چه بود ؟  چون ايرانيان ( پارت ها ) در اسب سواري و تير اندازي مهارت زيادي داشتند . 12 –  دليل ضعف اشكانيان چه بود ؟ اشكانيان علاوه برجنگ با روميان ، مجبور بودند با قبيله هايي كه در شمال شرق به ايران حمله كرده بودندبجنگند و در داخل كشور هم فرمانروايان محلي از گوشه و كنار كشور سر بلند كرده بودند و با هم مي جنگيدند . اين عوامل حكومت اشكاني را ضعيف كرد . 13 -   در زمان جنگ بين ايران و روم كدام پيامبر و در كجا به دنيا آمد ؟ حضرت عيسي (ع) در فلسطين به دنيا آمد كه در آن زمان تحت حكومت روميان بود . 14 -  حضرت عيسي ( ع ) كه بود و چه كرد ؟ حضرت عيسي ( ع ) از جانب خداوند به پيامبري برگزيده شد . او به شهر ها و روستا ها مي رفت و مردم را به خداپرستي دعوت مي كرد . سر انجام گروهي از مردم دعوت حضرت عيسي ( ع ) را پذيرفتند و به تدريج تعدا پيروان او در بين مردم بيشتر شدند .                                                                       درس هشتم : ساسانيان 1 -  اردشير كه بود و چه كرد ؟ يكي از فرمانروايان محلي فارس بود ، او نوه ي ساسان و در جنگ با اشكانيان پيروز شد و حكومت ساسانيان را به وجود آورد و سراسر ايران را گرفت . 2-  چرا جنگ ميان فرمانراويان محلي شدت گرفت ؟ چون حكومت اشكاني ضعيف بود . 3 -  پيش از حكومت ساسانيان بيشتر مردم ايران چه ديني داشتند ؟ زردشتي بودند . 4 – چه كسي دين زردشتي را دين رسمي ايران كرد ؟  اردشير ساساني 5 -  سه پايه ي اصلي دين زردشت را نام ببريد . پندار نيك ، گفتار نيك و كردار نيك 6 -  نام كتاب مقدس زردشتيان چه بود ؟ اوستا 7 -  چرا خسرو انوشيروان  با روميان جنگيد و عاقبت اين جنگ ها چه شد ؟ خسرو انوشيروان برسر مالكيت شهرهاي مرزي چندين بار با روميان جنگيد و در همه ي آن جنگ ها روميان را شكست داد . 8 -  پايتخت ساسانيان چه شهري بود ؟ تيسفون 9 -  خرابه هاي تيسفون به چه نامي هنوز پابرجاست ؟  طاق كســري 10 -  يكي از اقدامات انوشيروان را نام ببريد ؟ ايجاد دانشگاهي در جندي شاپور 11 -  جندي شاپور از چه نظر شهرت داشت ؟  در اين شهر ، دانش پزشكي رونق داشت و پزشكاني از ايران و ديگر كشورهاي جهان در آن جا گرد آمده بودند . 12 – چه هنرهايي در زمان ساسانيان  پيشرفت  كرد؟ معماري- سنگ تراشي كه آثار آن ها بر روي سنگ  هاي بزرگ كوه ها نقش بسته است0 13- در دوره ساسانيان مردم به چند طبقه تقسيم مي شدند؟ دو طبقه: بزرگان و مردم معمولي 14-اشراف و روحانيون جز‍‍‍ء كدام طبقه بودند؟ در طبقه بزرگان و شغل هاي مهم كشور دست آنها بود0 15- چه طبقه اي ماليات مي دادند و سپاه پياده را آماده مي كردند؟ طبقه معمولي  كشاورزان و پيشه وران و كارگران 16- در زمان ساسانيان آموزش  هاي تيراندازي و  خواندن و نوشتن مخصوص چه طبقه اي بود؟ طبقه ي بزرگان                                            درس نهم : طلوع خورشيد اسلام در ايران 1-  بعد از خسرو  انوشيروان چه كسي به پادشاهي رسيد؟ خسرو پرويز 2- چرا خسرو پرويز از رومي ها  شكست خورد؟ خسرو پرويز چندين بار روميان جنگيد و رد ابتدا آن ها را شكست داد و اين پيروزي  ها او را مغرور گردانيد به طوري كه وقتي رومي ها  پيشنهاد آشتي دادند نپذيرفت و به نظر سردارانش هم گوش نداد0 در نتيجه از روميان شكست خورد0 3- در اواخر  حكومت ساسانيان وضع  كشور و مردم  ايران چگونه بود؟ ساسانيان  براي    تامين هزينه هاي جنگ هاي  طولاني ايران و روم ماليات ها را پي در پي افزايش مي دادند0 به اين ترتيب مردم هر روز فقيرتر مي شدند و اختلاف  طبقاتي نيز به شدت  رواج  داشت كه اين امر نيز مردم طبقه معمولي را بيشتر در تنگنا قرار مي داد و شاهان همچنان به خوش گذراني مشغول بودند0 4- چرا مردم ايران دين اسلام را  پذيرفتند؟ چون دين اسلام مردم را به  مساوات و برابري آزادي و پرستش خداي يگانه دعوت مي  كرد و مردم كه از ظلم و ستم به تنگ آمده بودند با آغوش باز اسلام را پذيرفتند0 5- چه كسي از خسرو پرويز توسط نامه دعوت به خدا پرستي نمود؟ حضرت محمد ((ص)) 6- آيا خسرو پرويز دعوت نامه حضرت پيامبر را پذيرفت ؟ خير 7- چه چيز باعث ضعف ساسانيان گرديد؟ جنگ هاي پي در پي با روميان- دريافت ماليات هاي زياد باعث نارضايتي مردم گرديد و مردم روز به روز فقيرتر مي شدند و همين عوامل نيز سبب ضعف ساسانيان گرديد0 8- پايتخت ساسانيان چه نام داشت و به دست چه كساني فتح گرديد؟ شهر تيسفون  و به دست سپاهيان مسلمان فتح گرديد0 9- دبن اسلام مردم را به چيزهايي فرا مي خواند؟ پرستش خداي يگانهء برادري و آزادي دعوت مي كرد0 10- با ورود دين اسلام به ايران چه اتفاقي افتاد؟ با ورود دين مقدس اسلام به ايران دوره ي جديدي در تاريخ كشور ما آغاز شد0 11- حكومت ساساني پس از چند سال بر چيده شد؟ بعد از چهار صد سال                          مــدنـــي                                                 درس اول : خانواده  1-  خانواده چگونه تشكيل مي شود ؟ و چه طور افرادش بيشتر مي شود ؟خانواده با ازدواج زن و مرد به وجود مي آيد وبا تولد فرزندان تعداد افراد بيشتر مي شود . 2 -  وجود فرزند در زندگي چه نقشي دارد ؟ به زندگي شادي و نشاط مي بخشد . 3 -  براي ادامه ي زندگي به چه چيزهايي نياز داريم ؟ چه كسي در بر طرف كردن آن ها نقش دارند ؟ ما براي ادامه ي زندگي خود به چيز هاي گوناگون نياز داريم . خانواده در بر طرف كردن نيازهاي ما نقش مهمي دارد . 4 – تهيه ي خوراك و پوشاك بر عهده ي چه كسي است ؟ پدر و مادر 5 -  پدر و  مادر براي بزرگ كردن ما چه زحمت هايي مي كشند ؟ آن ها از ما مواظبت مي كنند و به هنگام بيماري ما را نزد پزشك مي برند . وقتي به سن مدرسه رسيديم به مدرسه مي فرستند و با فداكاري و محبت براي آسايش و تربيت ما تلاش مي كنند . 6 -  خانواده ي كم جمعيت را تعريف كنيد ؟ خانواده اي كه دو فرزند داشته باشند . 7 - خانواده ي پر جمعيت را تعريف كنيد ؟ خانواده اي كه بيش از دو فرزند داشته باشند . 8 -  چهار مورد از مشكلات خانواده هاي پر جمعيت را نام ببريد ؟  تأمين مسكن  ، مخارج روزانه ي خانواده ،‌تحصيل ، ازدواج                                                       درس دوم : زندگي خانوادگي 1 – وظيفه ي پدر در خانواده چيست ؟پدر وظيفه دارد براي همسر و فرزندانش خوراك ، لباس و ساير وسايل زندگي را تهيه كند . 2 -  مادر خانواده چه كارهايي انجام مي دهد ؟  محيط خانه را پاكيزه نگه مي دارد ، غذاي افراد خانواده را آماده مي سازد و به زندگي در خانه نظم مي بخشد ، به همين دليل مادر را مدير خانه مي گويند . 3 -  فرزندان چه وظايفي دارند ؟ آن ها بايد به پدر و مادر احترام بگذارند  ودر كار هاي خانه به پدر و مادر كمك كنند . با درس خواندن رضايت اوليا ء خود را فراهم كنند و هم آينده ي  روشني براي خود بسازند . 4 – چرا اسلام به خانواده اهميت زيادي داده است ؟ چون خانواده كانون محبت و اولين مركز آموزش است فرزنداني كه در آغوش گرم خانواده پرورش مي يابند افرادي وظيفه شناس بار مي آيند . (چون خانواده در تربيت ما نقش مهمي دارد . ) 5 -  نظم يعني چه ؟  اين كه ما وظيفه ي خود را بدانيم و بشناسيم و به آن عمل كنيم .  در خانه يا محل كار هر چيز را در جاي معين خودش قرار دهيم ، به به قانون اجتماعي احترام بگذاريم و آن را رعايت كنيم و هر كاري رادر وقت معيني كهتعيين شده انجام دهيم . 6 -  روز جمعه مخصوص چه كار هايي است ؟ جمعه ها روز شركت كردن در نماز جمعه ، ديدن اقوام و آشنايان ، نظافت شخصي ، گردش  و استراحت                                                                           درس سوم : مدرسه   1-       خانه ي دوم ما كجاست ؟ مدرسه 2 -   چرا به مدرسه مي آييم ؟ مدرسه محل تعليم و تربيت است ، ما براي آموزش و تربيت به مدرسه مي آييم . 3 -  آيا همه ي مربيان در مدرسه درس مي دهند ؟ خير ،‌هر كس به كاري مشغول است . معلم درس مي دهد ،‌خدمتگذار نظافت مدرسه را انجام مي دهد  ، ناظم ، نظم و هماهنگي در مدرسه برقرار مي كند و مدير اداره كل مدرسه را بر عهده دارد . 4 -  وظيفه ي ما دانش آموزان در برابر كاركنان مدرسه چيست ؟ با آن ها همكاري مي كنيم تا مدرسه ي خوبي داشته باشيم . 5 – جامعه ي خيّرين مدرسه ساز در چه سالي تأسيس شد ؟ در سال 1378                                                                   درس چهارم : مسجد 1 -  يكي از محل هاي اجتماع مردم كه همه مي توانند در آن جا شركت كنند نام ببريد. مســجد ( مسجد نمونه ي كوچكي از جامعه ي اسلامي است . ) 2 – چرا مردم به مسجد مي روند؟ براي برپايي نماز جماعت ، عبادت كردن و آشنايي با اخلاق نيكو 3 – نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار مي شود ؟ مردم پشت سر امام جماعت در صف هاي منظم ، رو به قبله مي ايستند ،‌امام جماعت جلوتر از همه در محراب قرار مي گيرد و بقيه نماز را به او اقتدا مي كنند . 4 – مردم در مسجد براي حل مشكلات خود چه مي كنند ؟ مردم در مسجد با يكديگر آشنا مي شوند و از حال هم با خبر مي شوند و براي حل مشكلات خود و محله ي خود با يكديگر مشورت مي كنند .                                                        درس پنجم: زندگي روستايي 1 -  چرا بيشتر مردم روستا يكديگر را مي شناسند ؟ چون جمعيت كمتري دارد و بيشتر آن ها با هم فاميل هستند . 2 -  روستائيان به چه كارهايي مشغول هستند ؟ كشاورزي ، دامداري و باغداري 3 -  آيا همه ي مردم كشور ما در شهر ها زندگي مي كنند ؟ خير ، عده اي از مردم ما در روستاها زندگي مي كنند . 4 -  دانش آموزان روستايي ، علاوه بر درس خواندن در چه كارهايي به پدر و مادر خود كمك مي كنند ؟ در خانه ، كار ، كشاورزي و دامپروري 5 -  جمعيت در شهرها بيشتر است يا روستاها ؟ شهرها 6 – با تلاش جهاد سازندگي ، در بيشتر روستاها چه امكاناتي فراهم شده است ؟ مدرسه و حمام و مسجد و خانه ي بهداشت ساخته شده است و آب آشاميدني سالم براي روستائيان فراهم گرديده است .                                                               درس ششم: زندگي شهري 1-     چرا مردم يك شهر كمتر از مردم يك روستا يكديگر را مي شناسند ؟ چون جمعيت شهر ها زياد است و از طرفي وسعت شهر زياد است و مشكلات زندگي سبب مي شود ارتباط كمتري با يكديگر داشته باشند . 2 – كدام فعاليت ها معمولا در مركز شهر انجام مي گيرد ؟  فعاليت هاي مهم اداري ، خريد و فروش ،‌بيمارستان ها ،  فروشگاه ها و مراكز پزشكي در مركز شهر قرار دارد . 3 -  شهر نشينان بيشتر به چه كاري مشغول هستند ؟  بيشتر آن ها در اداره ها ، كارخانه ها و گارگاه ها و يا مغازه ها مشغول كارند . 4 – چند مورد از مشكلات شهر نشيني را نام ببريد ؟ آلودگي هوا  ،  ترافيك سنگين  ، سر و صداي زياد كه هر كدام از اين مشكلات به نوبه ي خود سلامتي انسان را به خطر مي اندازد . 5 -  شهر ها و روستاها چه ارتباطي با هم دارند ؟ روستائيان و عشاير با توليد محصولات كشاورزي و دامي خود بخشي از غذاي مردم شهر يا مواد اوليه ي آن را تهيه مي كنند و در عوض شهرنشينان نيز با كار كردن در كارخانه ها كالاهاي مورد نياز روستائيان را توليد مي كنند .                                                                                                                                                                          درس هفتم : ملّت ايران     1 -  خانه ي بزرگي كه ما در آن زندگي مي كنيم چه نام دارد ؟ كشور 2 -  خانواده ي بزرگي كه در كشور زندگي مي كنند چه ناميده مي شود ؟ ملّت 3 -  قانون مشترك ملّت ايران چه نام دارد ؟  قانون اساسي 4 -  ملّت ايران چه چيزهاي مشتركي دارند ؟ پرچم  ،  قانون اساسي ،  سرود ملّي  ، تقويم و زبان مشترك 5 -  زبان و خط مشترك ملّت ايران چيست ؟ زبان و خط فارسي است . 6 -  سال ايراني از چه روزي آغاز مي شود ؟ از روز اول  فروردين 7 – پرچم ايران چند رنگ دارد ؟ هر كدام از رنگ هاي پرچم ايران چه مفهومي دارند ؟ پرچم ايران سه رنگ دارد . سبز و سفيد و قرمز .  رنگ سبز نشانه ي خرّمي و سرسبزي و آبادي است . رنگ سفيد به معني صلح و دوستي و آرامش خواهي است . و رنگ قرمز به معناي دفاع از آب و خاك كشور عزيزمان تا آخرين قطره ي خون  و مبارزه و جهاد با دشمنان است . 8 -  انقلاب اسلامي ايران نشانه ي چيست ؟ نشانه ي وحدت ملّت ايران براي رهايي از رنج هاي گذشته و رسيدن به هدف هاي مشترك است .                                       درس هشتم : امت اسلامي   1 -  امت اسلامي يعني چه ؟  همه ي مسلمانان جهان ، از هر رنگ و نژادي و داراي هر زبان و مليّت باشند ، جزء امت بسيار بزرگ و با شكوه  اسلامي هستند . 2 -  جمعيّت مسلمانان تقريبا چند نفر است ؟ بيش از يك ميليارد نفر 3 -  اگر امت اسلامي با هم متّحد شوند ، چه مي شود ؟ ديگر هيچ دشمن نيرومندي هم نمي تواند بر آن ها مسلّط شود . 4 -  مسلمانان  جهان در چه چيزهايي با هم مشترك اند ؟  خداي واحد  ،  پيامبري حضرت محمّد ( ص )  ،  كتاب آسماني قرآن و قبله 5 -  آيا مسلمانان خارج از كشور ايران هم جزء امت اسلامي هستند ؟ بله  ،  مسلمان بودن حد و مرز ندارد . سفيد و سياه نمي شناسد  ، ترك  و فارس و لاتين و . . .  ندارد . بلكه همه ي مسلمانان  در هر كجاي دنيا كه باشند مسلمان اند و پيرو پيامبرخدا و قرآن و ايمان به خداي  واحد  هستند . 6 -  ما در مقابل ديگر مسلمانان چه وظيفه اي داريم ؟  وظيفه داريم كه پيوند خود را با مسلمانان كشورهاي ديگر محكم تر كنيم .        * * * موفق و مؤيّد باشيد دوستان خوب من * * *                                                            

برچسب‌ها: پرسش و پاسخ كليه ي درس ها ي اجتماعي, جغرافي, تاريخ و مدني, پايه ي چهارم ابتدايي
[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 0:32 ] [ سیداسماعیل حسینی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

دوستتون دارم ...
سلام دوستاي گلم چشماي نازنين همتون رو ميبوسم و قدمهاي زيباتون رو بر روي چشمام ميگذارم كه وقتتون رو چند لحظه اي با من ميگذرونين.
مدرسه قطعه ای از بهشت است که خدا به زمین بخشیده است و معلم پارچه زربفتی است با تار محبت و پود علم. معلمی هنر است , معلمی عشقی است الهی و آسمانی , تا خدا بوده و هست , معلم بوده و هست و هر روز روز معلم است . این وبلاگ دل مشغولی های یک معلم دانش آموخته ی جامعه شناسی را به نمایش در می آورد که علاقه به مطالعه و کتابخوانی در حوزه ی جامعه شناسی ، ادبیات ، سخت افزار رایانه از اولویت های اصلی اش به شمار می رود البته در این وبلاگ بیشتر دغدغه های آموزشی و مسایل نظام آموزشی مطرح می شود. به امید آن که با کمک شما دوست گرامی از عهده آن بر آیم.
ممنون ميشم لينكم كني و ازم بخواي با هر اسمي كه دوست داري لينكت كنم .
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

- ورود به بخش مدیریت وبلاگ

- ورود به وبلاگ های گروهی

- ایجاد وبلاگ جدید

- وبلاگ های بروز شده